Antibacterium від Arterium
Освітня платформа, що містить інтерактивний відео-курс для збільшення рівня освіченості щодо правильного використання антибіотиків